Laddar Evenemang
Hemlängtan – när svenskarna var invandrare
Romeo & Julia-kören

Hemlängtan – när svenskarna var invandrare
Romeo & Julia-kören

I Hemlängtan skildrar Romeo & Julia-kören livet för svenskarna som utvandrade till USA under slutet av 1800-talet - kulturkrockar, språkproblem och en evig saknad efter det gamla landet men också nya tankar, idéer och möjligheter.

Dramatiserade brev från svenska utvandrare och texter av Carl Jonas Love Almqvist ger röst åt de svårigheter som mötte svenskarna i det nya landet. Breven berättar även om dråpliga situationer, varmt mottagande och om lyckan över att ha förbättrat sin och sina barns framtid. En liten ensemble ur Romeo & Julia-kören tar med oss på̊ ett besök i Kristinas och Karl-Oskars musikaliska samtid. Musiken i föreställningen är folkmusik, psalmer och skillingtryck från 1800-talets Sverige och Amerika, som speglar det arv svenskarna tog med sig från Sverige och den kultur de mötte i det nya landet.

Romeo och Julia-kören är en vokalensemble som inte bara sjunger men också lever ut musiken; gestaltade röster som spränger traditionell körform. Kören bildades 1991 och började snart ge konserter med en fantasieggande blandning av sång, dans och teater. Sprungen ur teatervärlden har kören tagit fasta på äldre tiders ideal där musik och sceniskt berättande ofta hörde ihop.

MEDVERKANDE MEDLEMMAR UR ROMEO & JULIA KÖREN
IDÉ & REGI BENOÎT MALMBERG
SCENBILD BENOÎT MALMBERG
TEXTER AUTENTISKA BREV AV SVENSKAR SOM UTVANDRAT TILL AMERIKA SAMT BREV FRÅN AMERIKA TILL DOTTERN MARIA AV C. J. L. ALMQVIST
MUSIKARRANGEMANG ENSEMBLEN
KOSTYM BARBRO HELLSING - DRAMATENS KOSTYMAVDELNING
MASK & HÅR ENSEMBLEN
REKVISITA ANDERS COLLIANDER/LOTTA WALLIN, DRAMATENS REKVISITAFÖRRÅD

SÅNGER
Amerikavisan (Emigrantvisan) – trad
Orsa vallåtspolska – trad. Text Werner Heidenstam, BearbetningGunnel Mauritzson
Käraste gossar dansen på tå – ur Lagus, E., Nyländska folkvisor 2
Lef väl – ur Ahlström, J.N., 300 nordiska folkvisor
Av himlens höjd oss kommet är – Martin Luther
Windham – sacered harp
Ena tocka däka – trad
En gång när jag bliver gift – trad
Mother tell me – sacred harp
Vem sade ordet skål – trad (mel Vårvindar friska)
Ack Ack om det vore dag – trad
Du som har hela mitt hjärta – trad
Ack om jag hade ett vingspar – trad. Arr : Martina Jordan, text vers 2 Frida Grundel
Amerikavisan/Emigrantvisan – vers 1, 2, 4, 5

Finns det likheter mellan dagens flyktingsituation och den massemigration som skedde från Sverige för mindre än 200 år sedan? Kan historiens skeenden lära oss något om idag? Föreställningen Hemlängtan, som bygger på autentiska brev från svenska Amerika-emigranter, visar att inget är nytt under solen.

1,5 miljoner svenskar emigrerade till Amerika under 1800-talet. En fjärdedel av Sveriges 6 miljoner invånare skapade sig ett nytt liv i främmande land. Att anpassa sig till en ny kultur var spännande men inte alltid lätt, varken då eller nu. Texterna som framförs i Hemlängtan är riktiga, dramatiserade brev, skrivna av emigranter som tillsammans med texter av Carl Jonas Love Almqvist ger röst åt de svårigheter som mötte svenskarna i det nya landet. I breven hem till Sverige beskrivs allt som är bättre men också sorgen över att lämna sitt hemland och problemen med att komma tillrätta i ett nytt. Över seklerna väller beskrivningar av kulturkrockar och språkproblem mot oss, men också nya tankar, idéer och möjligheter.

Musiken i föreställningen är folkmusik, psalmer och skillingtryck från 1800-talets Sverige och Amerika, som speglar det arv svenskarna tog med sig från Sverige och den kultur de mötte i det nya landet. Sångstyckena framförs av en ensemble ur Romeo & Juliakören, en ensemble som tar oss med på ett besök i Kristinas och Karl-Oskars musikaliska samtid.

torsdag 5 oktober KL 19.00
PRIS: 200 kr

Längd: 50 min
Plats: Lilla scenen
Arrangör: Vara Konserthus i samarbete med Vara Riksteaterförening