Sparbanken Blackbox

Flexibelt scenrum fyllt av möjligheter

Nu tar vi steget och utvecklar vår verksamhet och våra lokaler för nästa generations scenkonst. Tillsammans med Vara kommun och Sparbanken Skaraborg byggs en ny konsertlokal, Sparbanken Blackbox, som invigs hösten 2019.

Vad är en blackbox?

Precis som namnet antyder – blackbox – så handlar det om ett flexibelt scenrum i form av en svart låda. Sparbanken Blackbox kommer att torna upp bakom konserthuset och Lagmansgymnasiet. Invändigt kommer den omkring 600 kvadratmeter stora boxen att ha drygt 10 meter i takhöjd.

Ena dagen kan Sparbanken Blackboxs multifunktionella scenrum användas till konserter, dansföreställningar och teater. Möblerar man om lokalen blir det en perfekt konferenslokal eller bankettsal för 450 personer. Roddar man sen om ytterligare lite förvandlas ytan till en perfekt scen för en klubbspelning med 1 000 stående personer. Med sina svarta väggar blir ljusuppsättningar extra effektfulla och dess genomtänkta akustik gör att allt från kör- och kammarmusik till föreläsningar får de perfekta ljudförutsättningar. Det är i stort sett endast fantasin som sätter begränsningarna för vad Sparbanken Blackbox kan användas till.

Vilka nya möjligheter ger Sparbanken Blackbox?

Med Sparbanken Blackbox kommer vi på Vara Konserthus kunna arrangera en rad nya typer av föreställningar, konserter och event. Den nya lokalen erbjuder en stor flexibilitet och kan snabbt ställas om beroende på evenemang. Sparbanken Blackbox ger möjlighet att utveckla och stärka konserthusets verksamhet för framtiden inom såväl scenkonsten som inom konferensområdet. Inte nog med att blackboxen kommer att bli en unik arena i sitt slag och att det i Skaraborg med omnejd inte finns några liknande lokaler – Sparbanken Blackbox kommer dessutom bli Sveriges största blackbox.

BARN & UNGA

Vi arrangerar varje år ett stort antal föreställningar för skolbarn i Vara kommun och för barn i skolor från närliggande kommuner. En blackbox innebär helt nya möjligheter för möten och interaktion mellan barn och professionella utövare i samband med skolföreställningar och även i samband med våra populära familjelördagar.

KONSERTER

Med Sparbanken Blackbox kommer vi kunna ta emot större turnéproduktioner som vi tidigare har varit för små för. Konserthusets konsertsal med sina 517 platser sätter en begränsning i ekonomi och därmed också vilka artister som är möjliga att få till konserthuset. Den nya kapaciteten på 1 000 stående personer möter musikbranschens utveckling med behov av större publik till varje spelplats. Den nya lokalen betyder också att Vara Konserthus kan genomföra arrangemang som lockar unga vuxna, en publikgrupp som annars inte så ofta besöker konserthus i landet.

KAMMARMUSIK

En blackbox öppnar för möjligheten till konserter och föreställningar av experimentell art. Det gäller inte minst kammarmusiken som kan få ett mer intimt möte mellan artister och publik. Det kommer också att förstärkas med publikens placering och ljussättning av lokalen. Förhoppningen är att presentera kammarmusik på ett nytt och mer intimt sätt som blir unikt och personligt för Vara Konserthus.

NYCIRKUS

Sparbanken Blackbox kommer nycirkusgrupper som t.ex. Cirkus Cirkör kunna repetera på plats, ge föreställningar och genomföra workshops med ungdomar, på ett helt nytt sätt än vad som tidigare varit möjligt hos oss i Vara.

DANS

Vara Konserthus har sedan 2016 ett utökat bidrag från Västra Götalandsregionen att främja den professionella dansen i regionen, vilket innebär att vi på konserthuset ger 8 – 9 föreställningar varje år. Genom samarbete med Dans- och Teater­festivalen i Göteborg kan konserthuset presentera internationellt framstående danskompanier. Vara Konserthus samarbetar med estetutbildningarna i närområdet och dessa elever ser föreställ­ningarna genom de abonnemang som konserthuset erbjuder. När en blackbox är på plats kommer samarbetet med utbildningarna kunna fördjupas ytterligare med möten mellan unga utövare och professionella dansare.

RESIDENSARTISTER

Vi på Vara konserthus samarbetar även med flera husartister, så kallade Artist in Residence.

Att vara Artist in Residence på Vara Konserthus betyder att som artist, under en begränsad tid, få tillfälle att fördjupa och testa sin produktionsidé. Detta är ett sätt för Vara Konserthus att skapa konstnärlig utveckling och ny scenkonst samtidigt som publiken får chans att lära känna en artist lite närmare. Produktionerna spelas i Vara och går ofta sedan ut på turné till andra orter i Skaraborg. Det sätt som vi i Vara arbetar med residensartister har blivit uppmärksammat nationellt och bidrar till att stärka konserthusets nationella renommé. Repetitionsperioder i blackboxen skapar nya förutsättningar för möten mellan etablerade artister och unga utövare. Deltagandeverksamheten och samverkansmöjligheterna med Lagmansgymnasiet, kulturskolan och andra utbildningar kommer genom detta att öka.

KONFERENS OCH EVENT

Varje år arrangeras uppemot 200 konferenser hos oss på konserthuset. Under de senaste åren har efterfrågan på konferenser med många deltagare ökat markant. Med en blackbox kan vi på konserthu­set på ett bättre sätt möta konferensköparnas önskemål och krav på utformning och teknis­ka lösningar. Den nya lokalen kommer med lätthet kunna ställas om för att arrangera mässor av olika slag.

Den nya arenan lämpar sig dessutom för att arrangera konserter vid sittande bord och banketter av olika slag, vilket öppnar upp för nya möjligheter för exempelvis företagsevent. Vid sådana här tillfällen kan vi ta emot upp till 450 sittande matgäster i blackboxen.

Sparbanken Blackbox – ett samarbete för tillväxt och utveckling

Sparbanksstiftelsen Skaraborg, Vara kommun och Vara Konserthus gör denna resa tillsammans för alla som bor i, verkar i och besöker vår bygd. Sparbankstiftelsen Skaraborg donerar 20 miljoner kronor till Vara kommun för uppförandet av blackboxen. Mellan Sparbanksstiftelsen Skaraborg och Vara Konserthus har ett samarbetsavtal ingåtts om 2 miljoner. Blackboxen kommer att kallas och marknadsföras med namnet Sparbanken Blackbox.

En pusselbit i kvarteret Sprinten

I kvarteret Sprinten är det många komponenter som förbinds med varandra. Det är just det som skapar styrka. Sparbanken Blackbox är viktig pusselbit i en framtida vision där området sjuder av liv och kreativitet. Tillsammans med Lagmansgymnasiet och AMB skapas en helhet som gör kvarteret Sprinten till framtidens mötesplats för bildning och kultur. I superkommunen Vara ser vi lite längre. Vi bygger för framtiden.

Detta är ett mycket stort bidrag, väl jämförbart med Volvos stöd till Göteborgs Symfonikerna som började 80-talet och då var det dittills största i Sverige.

Sture Carlsson, styrelseordförande i Vara Konserthus

Som VD för konserthuset kan jag bara glädjas när jag ser att det är så många utanför huset som tror på de tankar och idéer vi har för framtiden, för Vara Konserthus och för Vara kommun. I Sparbanken Skaraborg får Vara Konserthus en samarbetspartner som verkligen ser att kulturen bidrar till Vara kommuns tillväxt och utveckling. Med gåvan till Vara kommun och till oss på Vara Konserthus har vi nu möjlighet att erbjuda scenkonst till barn, unga och äldre i ännu större utsträckning än tidigare och flera gånger om året.

Staffan Becker, VD & konserthuschef

Peab bygger Sparbanken Blackbox

Peab har fått uppdraget att tillsammans med Vara kommun utveckla kvarteret Sprinten till en mötesplats för bildning och kultur i direkt anslutning till Vara konserthus.

Förutom byggnation av Sparbanken Blackbox ingår om- och tillbyggnad av Lagmansgymnasiets lokaler, att bygga nya skollokaler till gymnasieskolan Academy of Music and Business (AMB), ombyggnad av Vara Konserthus.