Till innehåll på sidan

Tillgänglighets­redovisning

Vara Konserthus AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den.

Ett svart tangentbord med upplysta knappar.

Tillgänglighet på varakonserthus.se

Denna sida beskriver hur varakonserthus.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om "Innehåll som inte är tillgängligt" nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från varakonserthus.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss via formuläret längst ner på sidan.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

  • Delar av webbplatsen är svåra att använda med tangentbord.

  • Kontrasten mellan texter, knappar och bakgrund kan vara otillräcklig, vilket gör det svårt för användaren att läsa texten eller använda funktionen.

  • Förstorar användaren texten kan information och funktioner försvinna både på mobil och dator.

  • Automatisk ifyllnad av information så som namn eller epost i formulär fungerar inte i vissa formulär.

  • Vissa fält i formulär saknar etiketter, vilket kan göra det svårt för användaren att veta vad de ska fylla i.

  • Animationer kan inte pausas vilket leder till att det kan vara svårt att hinna läsa information.

Problem för användare med skärmläsare

  • Rull-lista för val av evenemangstillfälle i samband med bokning kan vara svåra att använda och förstå.

Hur vi testat webbplatsen

WCAG Networks har gjort en oberoende granskning av varakonserthus.se

Senaste bedömningen gjordes den 1 november 2023.

Redogörelsen uppdaterades senast den 23 februari 2024.

Formulär för att rapportera brister

Om du upptäcker att bister i tillgängligheten på webbplatsen kan du rapportera det i ett digitalt formulär här. Vi kommer sedan kolla på problemet och arbeta för att återgälda det.

Kontaktuppgifter (Frivilligt)