Till innehåll på sidan

Uppdrag & verksamhet

Vara Konserthus invigdes 2003 och är ett kommunägt aktiebolag. Konserthuset drivs med stöd av Vara kommun och Västra Götalandsregionen.

Göteborgs Symfoniker spelar på scenen i Stora salen.

Upplevelser som vidgar vyer och känns i magen

Vårt hjärta klappar för att erbjuda samtida scenkonst med hög kvalitet och stor variation. Oavsett vem du är vill vi att du ska känna dig välkommen att ta del av allt konserthuset har att erbjuda. Varje år presenterar vi nästan 200 konserter och föreställningar på våra scener. Vi är helt övertygade om att kultur gör att Vara med omnejd blir en trevligare plats att besöka, leva och verka i.

Uppdrag från Vara Kommun

Vardagsnära kultur är en viktig faktor för ett öppet och levande samhälle, och ska inte bara vara tillgängligt för de som bor i storstäder. Vi har fått i uppdrag från Vara kommun att se till att alla som bor här, oavsett ålder, har möjlighet att ta del av kulturella upplevelser, med både bredd och spets, inom alla scenkonstområden. Konserthuset ska vara en mötesplats för all världens kultur och samarbeta med det lokala kulturlivet, skolan och föreningslivet, allt för att stärka kulturens roll i Vara.

Barn och unga i fokus

Uppdraget från kommunen har ett särskilt fokus på att väcka barn och ungas intresse för musik, dans och teater. Detta görs bland annat genom skolföreställningar där alla elever i Vara kommun, från förskolan till gymnasiet, besöker Vara Konserthus. Varje säsong har vi tre Familjelördagar med föreställningar och aktiviteter för hela familjen. 2021 startades även det integrerade dans- och musiklägret Rytma där unga med funktionsvariationer kan delta och erbjuds samma möjligheter som övriga deltagare.

Uppdrag från Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen har gett oss, som regional scen, ett långsiktigt uppdrag att erbjuda scenkonst inom flera genrer till en stor del av Västra Götalands invånare. Vara Konserthus ska vara ett centrum för scenkonstupplevelser mitt i regionen. I uppdraget läggs ett särskilt fokus på musik, dans samt barn och unga. Det som står på scenen ska vara tillgängligt och relevant för en bred publik, men det ska även fördjupas genom smalare scenkonstupplevelser.

Huvudman för Bohuslän Big Band och Next Generation Big Band

Bohuslän Big Band har varit en del av Vara Konserthus verksamhet sedan 2004. Som huvudman för storbandet ska vi både värna om storbandsmusiken och driva dess utveckling framåt. 2013 startades även ungdomsstorbandet Next Generation Big Band där alla ungdomar har en mentor i Bohuslän Big Band. Ett viktigt arbete för att trygga återväxten av jazzmusiker.

Utveckling av dansen som konstform

Vi har fått ett särskilt uppdrag från regionen att utveckla dansen som konstform. Både svenska och internationella danskompanier gästar Vara flera gånger om året med spännande dansupplevelser. Vi arbetar också för att stärka den professionella dansen genom att erbjuda residens för utvalda danskompanier som ges möjlighet att arbeta fram föreställningar på plats i Vara.

Att utöka tillgängligheten till dansen som konstform för en publik i alla åldrar är också en del av uppdraget. Elever som går på dansutbildningar bjuds löpande in till dansföreställningar som inte sällan kombineras med workshops och samtal där publiken får insyn i en den konstnärliga processen och kan inspireras av en dansares arbete och vardag.

Göteborgs Symfonikers regionala scen

Vara Konserthus har under många år haft ett nära samarbete med Göteborgs Symfoniker. Konserthuset i Vara är Göteborgs Symfonikers andrascen och symfonikerna besöker oss fyra gånger per år. Vara Konserthus är den enda scenen i vårt område som kan ta emot en symfoniorkester av den storleken och därför en viktig del för att kunna erbjuda publiken orkestermusik utanför storstadsregionerna.

Artist in Residence – samarbete med det fria kulturlivet

I vårt uppdrag från regionen ingår arbetet med residensverksamhet – Artist in Residence. Det är ett samarbete med det fria kulturlivet och innebär att vi under en tid inleder ett samarbete med en artist, kompositör eller koreograf för att ta fram en ny produktion eller ett nytt verk. Vara Konserthus är till stor del en gästspelscen, men med vår residensverksamhet tar vi rollen som en producerande scen. Detta är ett sätt för oss att skapa konstnärlig utveckling och en möjlighet för publiken i Vara att uppleva ny, spännande scenkonst på hemmaplan.

Personer som står i ett publikhav framför en scen med händerna i luften.

Årsredovisning

Verksamheten i siffror

Om du vill läsa mer i detalj om Vara Konserthus verksamhet och ekonomi så kan du göra det i våra årsredovisningar.

Se årsredovisningar

Styrelse

Vara Konserthus styrelse består både av politiskt valda ledamöter samt av representanter från kultur- och näringsliv.

 • Ordförande
 • Sture Carlsson (opolitisk), Göteborg

 • Vice ordförande
 • Jan-Erik Wallin (M), Alingsås

 • Andreas Exner (SD), Äspered
 • Teresa Kalisky (HVKB), Vara
 • Carl Henrik Ohlsson (opolitisk), Lidköping
 • Max Orm Låke (opolitisk), Johanneshov
 • Elisabeth Larsson (opolitisk), Lidköping
 • Mari Rudqvist (opolitisk), Lerum
 • Emelia Runeberg (opolitisk), Göteborg
Se styrelseprotokoll